You have no items in your shopping cart.

Grade 3

Please note that we do not keep stock on hand. All titles are ordered upon your request. This allows us to offer you unparalleled variety.

Contact us for true avaliability and ETA.

Filters
per page
Picture of Afrikaans Sonder Grense Graad 3: Leerdersboek
R 187.04
Picture of Alles-In-Een Klankboek Onderwysersgids Vlak 3
The Alles-In-Een Klankeboek vir leerders Onderwysersgids forms part of the reading and phonics program and has been developed according to CAPS requirements. This Teacher’s Guide to the Klankeboek vir leerders contains the following guidelines and tips: * Tips on to use the guide for optimal learning and teaching.The concept of “phonetic awareness”. * A year plan. * A memorandum for the activities. * Sounds for each week and prescribed spelling and sight words. This book is CAPS approved.
R 162.40
Picture of Alles-In-Een Klankboek vir Leerders Vlak 3
Hierdie boeke is deel van die Alles-in-Een lees- en klankprogram wat leerders begelei om klanke op 'n vermaaklike en praktiese wyse te bemeester. Al die klanke per graad is ingesluit in een omvattende boek per graad wat ontwikkel is volgens die vereistes van die nuwe Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring vir Tale. Elke vlak het 'n omvattende onderwysersgids.
R 162.40
Picture of Best Books Graad 3 EAT Gegradeerde Leesreeks Vlak 10 Boek 1: Matla, die kolle-leeu
Elke leesboek is ontwerp om progressief groter uitdagings te stel aan die leerder se oogspan, dekoderingsvermoë asook fonemiese vaardighede. Die lengte en moeilikheidsgraad van die leesboeke neem toe per vlak wat 'n beroep doen op die leerder se toenemende visuele geletterdheid en taalbegrip. Die leerders maak kennis met tekstipes soos in die KABV vereis word. Die leerder kan ook aktiwiteite in die leesboeke vind ten opsigte van struktuur, woordeskat, woord- en sinsbou wat die leser kan voltooi.
R 95.20
Picture of Best Books Graad 3 EAT Gegradeerde Leesreeks Vlak 10 Boek 2: Die probleem met ’n leuen
Die Leesreeks stel die leerder bekend aan 'n groot verskeidenheid taalpatrone en gedrukte tekskenmerke. In die leesboeke gaan die leerders kennis maak met verskillend tekstipes soos in die KABV vereis word. Namate die leser se lees- en skryfvaardighede ontwikkel, is daar aktiwiteite in die leesboeke ten opsigte van struktuur, woordeskat, woord- en sinsbou wat die leser kan voltooi. In elke boek word 'n aantal hoë-frekwensie sigwoordeskat uitgelig en geoefen.
R 95.20
Picture of Best Books Graad 3 EAT Gegradeerde Leesreeks Vlak 10 Boek 3: Ben en sy geld
Die Leesreeks stel die leerder bekend aan 'n groot verskeidenheid taalpatrone en gedrukte tekskenmerke. In die leesboeke gaan die leerders kennis maak met verskillend tekstipes soos in die KABV vereis word. Namate die leser se lees- en skryfvaardighede ontwikkel, is daar aktiwiteite in die leesboeke ten opsigte van struktuur, woordeskat, woord- en sinsbou wat die leser kan voltooi. In elke boek word 'n aantal hoë-frekwensie sigwoordeskat uitgelig en geoefen.
R 95.20